Výstava - Kempelen

Title
Prejsť na obsah
Bratislavský da Vinci
je putovná výstava v produkcii OZ Kempelenopolis.

Prostredníctvom modelov a multimédií sa snažíme priblížiť publiku všestrannosť Kempelenovej osobnosti, jeho najdôležitejšie vynálezy a miesto, ktoré mali v kontexte doby a ďaľšieho vývoja, ako i jeho umeleckú tvorbu.
Dozviete sa, ako fungoval záhadný šachový automat, Kempelenov hovoriaci stroj, prvý tlačiarenský lis pre nevidomých, či reaktívna parná turbína.
Autor konceptu a scenára: Andrej Groll
Architektonický a grafický návrh: Zuzana Vaněková a Eva Kašuba
Modely: Martin Šuhajda, Ľubomír Škvaril, Vladimír Haviar
Video: Dr. Fabian Brackhane, Andrej Groll

Poďakovanie: Dr. Fabian Brackhane, Mafalda Pereira, Kristína Hečková, Silvia Mathernová, Jordana Palovičová
Špeciálne poďakovanie: Peter Haviar a Martin Šuhajda

Výstava bola už vystavená v STM Múzeu dopravy Bratislava, STM Košice, Podunajské múzeum v Komárne, SAV - Výstava dejín výpočtovej techniky.
Návrat na obsah